Придай живот на годините!

При поръчки над 55.00 лв. подарък Ръкавици ВЮРТ потопени в полиуретан! Над 100.00лв. – безплатна доставка до офис на ЕКОНТ!

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„СЕРВО” ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.korozia.com

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на „СЕРВО” ООД и има регистрация на www.korozia.com. По-надолу ще Ви разясним каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването Ви на сайта ни – www.korozia.com, за какви цели се използва и какви са правата Ви като субект на лични данни.

 Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

„СЕРВО” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 124704804, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. „СЕРВО” ООД   е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление или на посочения телефон:

гр. Добрич, ул. „Осми Март“ 22

телефон: +359 882 060 390

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт.

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания „СЕРВО” ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на направените поръчки в Онлайн магазин Korozia.com:

 • Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас или посочено от Вас лице за контакт;
 • Данни, събирани при плащане по банков път, направено към „СЕРВО” ООД  при онлайн пазаруване на www.korozia.com;
 • Данни от профила ви за достъп до www.korozia.com – потребителско име, история на заявките и поръчките;
 • Адрес за доставка;
 • Име, телефон и адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

Б) Данни, изготвени и генерирани от „СЕРВО” ООД в процеса на предоставяне и доставяне на стоките:

 • Номер на поръчката
 • Данни за предпочитаните от Вас стоки .

Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.

„СЕРВО” ООД  обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при поръчка на, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане и др.;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.

Б) В изпълнение на свои законови задължения, „СЕРВО” ООД  обработва данните Ви за следните цели:

 • Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки по запитване, искане или проверка от компетентен орган;
 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

В) „СЕРВО” ООД  обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

 Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор със  „СЕРВО” ООД  обработват личните Ви данни от името на „СЕРВО” ООД или имат пряк или косвен достъп до личните Ви данни:

 • Транспортни и куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени стоки;
 • Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне и обработка на счетоводни документи;

2. Други администратори на лични данни, на които „СЕРВО” ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „СЕРВО” ООД  предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни и регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Личните данни, обработвани с цел изпълнение на доставка на поръчани стоки – не повече от 2 години.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни или финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „СЕРВО” ООД?

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • Да получите достъп до личните Ви данни и информация от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „СЕРВО” ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
 •  Да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
 • Да възразите пред „СЕРВО” ООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.
 •  Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
 •  Да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

 Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „СЕРВО” ООД ” и какви са последиците от това?

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни и да Ви доставим стоките на желания от Вас адрес, „СЕРВО” ООД се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни възпрепятства възможността „СЕРВО” ООД  да Ви достави поръчаните от Вас стоки:

 • Име, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • Адрес за доставка;

 Политика за „бисквитките“

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

 • Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
 • Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
 • Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.